Reklamační řád

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Tento reklamační řád vychází ze Zákonu o ochraně spotřebitele a v souladu s Občanským zákoníkem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a dále na vady způsobené špatným užíváním, neodbornou manipulací, nedodržením návodu k používání zboží, porušením obvyklých zásad užívání zboží, zásahem vyšší moci. Reklamace přijímáme na adrese Moskevská 33/29, Liberec, 460 01, telefon: 485 108 135, e-mail: info@leciverostliny.cz. Ke každé reklamaci je třeba přiložit předtištěnýn formulář reklamačního protokolu. Vzor naleznete ZDE.

K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklad osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího, případně potvrzený záruční list. Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace nebo v delší lhůtě, na které se prodávající a kupující mohou dohodnout.

Zboží, které reklamujete, prosím nezasílejte na dobírku. Balíky zaslané na dobírkou NEBUDOU PŘIJATY. V případě oprávněné reklamace neseme veškeré náklady na dopravu reklamovaného zboží. Pro to je nutné přiložit také originál dokladu o úhradě ceny dopravy. Abychom mohli úhradu přepravného zajistit, je nezbytné do reklamačního protokolu uvést číslo účtu, na který Vám má být částka poukázána.

Bez těchto náležitostí není možné reklamaci vyřídit.

KUPUJÍCÍ MÁ NÁROK NA TYTO FORMY ODSTRANĚNÍ VAD:

a) dodání bezvadného zboží za zboží vadné
b) dodání chybějícího množství zboží
c) odstranění vad opravou
d) přiměřená sleva z kupní ceny
e) odstoupení od smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou